Akademia Piłkarska Karkonosze - strona oficjalna
Strona oficjalna

Regulamin Turnieju

2012-05-31 11:11
TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

I. Cel rozgrywek:
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek „MINI MISTRZOSTWA 2012” w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych:
- U8 (chłopców urodzonych w 2003 r. i mł.)
- U13 (chłopców urodzonych w 1999 r. i mł.)

2 Rozwój sportowy oraz upowszechnianie dyscypliny piłki nożnej, wśród dzieci i młodzieży na obszarze Miasta Jelnia Góra,
3 Organizacja dużej imprezy sportowej dla wszystkich dzieci z terenu Miasta Jeleniej Góry.
4 Pogłębianie wiedzy dzieci na temat Turnieju UEFA EURO 2012.
5. Stworzenie warunków do sportowego współzawodnictwa z rówieśnikami
6. Ukazanie walorów i aktywizacja boisk „Orlik”.
7. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy w kategoriach U8 i U-13
8. Promowanie piłki nożnej dzieci, wychowania poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia, oraz aktywizację lokalnych środowisk sportowych

II. Organizator:
Akademia Piłkarska MOS Karkonosze Jelenia Góra

III. Patron rozgrywek:
Miasto Jelenia Góra, Okręgowy Związek Piłki Nożnej

IV. Data rozgrywek:
Turnieje eliminacyjne w trzech terminach:
- 02.06.2012
- 09.06.2012
-16.06.2012

Rozgrywki Pucharowe:
- 23.06.2012 (Ćwierćfinały, Półfinały)
- 30.06.2012 (Finały)

V. Uczestnicy:
1. W kategorii U-8zawodnicy urodzeni w2003 roku i młodsi, w kategorii U-13 zawodnicy urodzeni w 1999 roku i młodsi,
2. W rozgrywkach mogą wziąć udział zespoły: szkolne, klubowe, niezrzeszone.
Osoba sprawująca opiekę nad drużyną musi posiadać uprawnienia pedagogiczne lub trenersko-instruktorskie.
3. Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie wypełnionego elektronicznie na portalu jg24.pl formularza zgłoszeniowego w terminie 14-21.05.2012r.
Obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń (ilość drużyn ograniczona po 16 dla każdej kategorii wiekowej). Losowanie nazw dla zespołów odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń przy rejestracji elektronicznej.
4. Zespół biorący udział w rozgrywkach oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju.
5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem, aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców.
6. Zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny na poszczególnych poziomach rozgrywkowych w jednej kategorii wiekowej.
VII. Regulamin rozgrywek
Przepisy ogólne:
1. Czas gry: 2 x 8 min.
2. Liczba zawodników: 8 zawodników oraz opiekun. Liczba zawodników na boisku: 5+1
3. Boiska typu „Orlik”.
4. Bramki: 5 m. x 2 m.
5. Rzut karny: 9 m.
6. Gra bez spalonego
7. Zmiany powrotne
8. Kary minutowe: 2, 3 min. oraz wykluczenie do końca meczu
9. Wznowienie gry z autu następuję nogą.
11. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
12. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4
13 Sprawdzenia tożsamości zawodników można dokonać na wniosek kapitana, trenera drużyny przed meczem, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach. Procedura sprawdzenia tożsamości zawodników zobowiązuje kapitanów, trenerów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu.
14 .W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry:
a) Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
b) Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
c) Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
d) Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
e) Aut bramkowy jest wykonywany z tzw. „piątki”
f) Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez organizatora turnieju w trakcie jego trwania.
g) Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju.
15. Po rozegraniu wszystkich meczów w fazy grupowej awansują do ćwierćfinałów z każdej grupy dwie drużyny, które zdobyły najwięcej punktów w grupie. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty, za remis – 1 punkt. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn uzyskają tą samą liczbę punktów decydują kryteria:
a) liczba punktów uzyskanych w meczach pomiędzy rozpatrywanymi drużynami,
b) różnica bramek w meczach pomiędzy rozpatrywanymi drużynami,
c) liczba bramek uzyskanych w meczach pomiędzy rozpatrywanymi drużynami, jeśli więcej niż dwie drużyny uzyskały tę samą liczbę punktów,
d) różnica bramek, biorąc pod uwagę wszystkie mecze w grupie,
e) liczba bramek uzyskanych we wszystkich meczach grupowych
VIII. Sprawy organizacyjne:
1. Koszty uczestnictwa: bez żadnych opłat;
2. Organizator dla każdego uczestnika Turnieju zapewnia:
- koszulkę piłkarską z napisem „Mini Mistrzostwa – Jelenia Góra 30.06.2012r.
- napoje;
- nagrody, upominki.

Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: